Innlogging i søknadsportalen uten norsk elektronisk ID

 

Søkere som ikke har norsk elektronisk ID (BankID eller MinID) skal logge inn her. 

Hvis du trenger hjelp, kan du sende en e-post til support@kulturdirektoratet.no.

 

Denne alternative innloggingen er ikke tillatt hvis du har en norsk elektronisk ID.